Podważenie wiarygodności wyceny nieruchomości gminnej

Dwa lata temu miasto sporządziło wycenę nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż. Po 2 latach zrobiono drugą wycenę tej samej nieruchomości i wartość jej w dziwny sposób wzrosła o 50% w porównaniu z pierwszą. Mam podejrzenia że wycena została specjalnie zawyżona. Jakie są możliwości podważenia wyceny? Można zaskarżyć ją do sądu?

Pomóż uzyskać odpowiedź na to pytanie. Udostępnij je na ,
lub . Możesz także zaprosić kogoś, kto zna odpowiedź, a nie ma go jeszcze w Legeo.