Zasady dziedziczenia, stopnie pokrewieństwa

Witam
Mam dwa pytania:

1.Jaki jest mój status jako rodziny w przypadku spadku po siostrze mojej babci. Jaki jest to stopień pokrewieństwa?
2. Jaki jest status i stopień pokrewieństwa prawnuczka po babci i prawnuczka po siostrze babci?
Pozdrawiam

1 odpowiedź prawnika

2
Agnieszka Cz, Prawnik i ekonomista
Zagłosowali: Wanda Książek, Mireej
odpowiedź na pytania:
Jest pan zstępnym rodzeństwa spadkodawcy
art 932 kc
§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Prawnuczkowie to zstępni spadkodawców.

zstępny- oznacza każdego kolejnego potomka tej samej osoby: jej dziecko, wnuka, prawnuka, praprawnuka itd. Spokrewnieni są w linii prostej.
22.04.2010 08:39