Jak skutecznie wydziedziczyć?

Chciałabym w testamencie skutecznie wydziedziczyć moje dwie córki,które pozostawiły mnie ,dom,wiążąc się wbrew mojej woli ze swoimi partnerami,wykazują brak szacunku ,pozwalając na obrażanie mnie.Na mojej głowie pozostawiły prowadzenie działaności,która przerasta moje możliwości i w której miały mi pomagać. Jak wobec tego mogę skutecznie zapisać pozbawienie ich prawa do dziedziczenia,aby nie mogły wystąpić o zachowek

2 odpowiedzi prawników

7
Piotr Jurysta, Aplikant adwokacki
Zagłosowali: Marek B., Anna Rudek, Jacek Jaruchowski, więcej
Opisane przez Panią zachowanie córek pozwala skutecznie pozbawić je dziedziczenia i prawa do zachowku. Podstawę prawną do takiego negatywne rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci jest [b]art. 1008 kodeksu cywilnego.[/b]

Art. 1008. Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wystarczy wskazać w testamencie, że wymienione osoby pozbawia się prawa do zachowku. Należy również wydziedziczyć ich zstępnych (dzieci) ponieważ zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę [b](art. 1011 k.c.)[/b]

Dla skuteczności wydziedziczenia należy również uzasadnić przyczyny pozbawienia prawa do zachowku. [b]Art. 1009 k.c.[/b] stanowi, że przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu.

Kodeks cywilny wspomina również o przebaczeniu w [b]art. 1010 k.c.[/b] Zgodnie z § 1 tego przepisu spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył.
22.04.2010 15:58 • Edycja 22.04.2010 16:04
6
Dominik Pycha, Prawnik/Aplikant notarialny
Zagłosowali: Marek B., Anna Rudek, Jacek Jaruchowski, więcej
Aby mogła pani wydziedziczyć córki należy w testamencie napisać że je pani wydziedzicza i podać argumenty dzięki którym wydziedziczy pani swoje córki. Katalog zawarty jest w art 1108 KC:
"Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:
1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych."
22.04.2010 15:56