Meldunek tymczasowy na dluzszy okres

Witam
rozwazam zamieszkanie z moja dziewczyna, w jej mieszkaniu. Obecnie jestem zameldowany na stale w tym samym miescie (ale w innej dzielnicy) w mieszkaniu moich rodzicow. Nie chcialbym tracic meldunku stalego w tym mieszkaniu, ani zmieniac dokumentow.

Czy istnieje mozliwosc meldunku tymczasowego na dluzszy okres (np rok)? Czy meldunek tymczasowy mozna przedluzyc.
Jak wygladalaby sprawa meldunku, jesli zdecydowalbym sie jedynie "pomieszkiwac" w mieszkaniu mojej dziewczyny kilka dni w tygodniu?
Mieszkanie to jest w centrum miasta, gdzie obowiazuje strefa platnego parkowania - meldunek (staly lub czasowy) jest konieczny do uzyskania tzw abonamentu mieszkanca, ktory pozwala na zryczaltowana roczna oplate za parkowanie.

1 odpowiedź prawnika

4
mkorona
Malgorzata Korona, prawnik in spe, EWSPA Warszawa
Zagłosowali: Ewa Marzyciel, Maciej Furtas, M. S-P, więcej
Witam.

Kwestie meldunku reguluje USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Art. 7 pkt. 1. definiuje pobyt czasowy: Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Zgodnie z art. 8 osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił
charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na
pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące uważa się w szczególności:
1) wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego;
2) pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów
rodzinnych;
3) odbywanie czynnej służby wojskowej;
4) pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach
dla nieletnich i zakładach wychowawczych1).
Wynika z tego, iz pobyt czasowy mozna przedluzyc tylko w okreslonych przez ustawe sytuacjach, wymienionych powyzej.

Pozdrawiam

M.Korona
25.04.2010 12:25 • Edycja 25.04.2010 12:26