Czy mogłam bez proszenia się sąsiada usunąć jego stare połamane ogrodzenie z mojej działki .wiedząc że i tak by go nie usunął.

Rodzice zakupili dom z podwórkiem.Po po pomiarach geodety z gminy zaczęliśmy stawiać ogrodzenie 10 cm od granicy wchodzące w naszą działkę. Jednakże na tej działce stała część ok.2,5 m rozwalonego ogrodzenia sztachetowego sąsiada ,które usunęliśmy gdyż postawione było 0,5m w głąb naszej działki.I wówczas zaczął się dla nas problem.rozwścieczony sąsiad kazał rozebrać nam ogrodzenie -gdyż tu nigdy go nie było i nie będzie ,oskarża nas że ukradliśmy i ogrodziliśmy jego własność (to 0,5m),bez jego zgody usunęliśmy jego płot za co dodatkowo żąda tysiąc złotych(dodam iż policja uznała to za śmieszne i niewarte nawet 100 zł ) czy mogłam bez proszenia się sąsiada usunąć jego stare połamane coś z mojej działki .wiedząc że i tak by go nie zlikwidował i utrudniał stawiane nowego płotu.

1 odpowiedź prawnika

1
ozz
Mateusz Kościelniak , Przewodniczący Studenckiej Poradni Prawnej(V rok prawa)
Zagłosowali: Marcin Kuczmarski
Na wstępie pragnę wskazać na art. 154. § 1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ) w myśl ,którego : Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.
§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

W tej sytuacji, sąsiadów obciąża wspólnie koszt utrzymywania m. in płotów czy innych urządzeń , które znajdują się na granicy działek. Pani działania zmierzały do polepszenia płotu i w związku z tym usunęła Pani zniszczone ogrodzenie sąsiada. W myśl powyższych przepisów to właśnie koszty wybudowana np. płotu na granicy powinny obciążać obu sąsiadów. Biorąc pod uwagę okoliczność, że usunęła Pani resztki ogrodzenia, które znalazły się na Pani nieruchomości. Jednakże, powinna Pani je przesunąć na terytorium nieruchomości sąsiada aby przywrócić stan poprzedni.
Zgodnie z art. 154 § 2, w sytuacji gdy sąsiad będzie korzystał z płotu postawionego przez Panią , to powinien on również ponosić koszty jego ustawienia, co za tym idzie, nie ma on prawa żądać zwrotu kosztów za usunięcie płotu o ile rzeczywiście usunęła Pani resztki i odpadki płotu.

pozdrawiam
10.09.2010 10:13