Odszkodowanie - za opóźnione świadectwo pracy ?

Dnia 31.03.10 wygasła mi umowa. Do tej pory nie otrzymałam świadectwa pracy. Dzwoniłam kilka razy, prosiłam o szybkie wysłanie:
Dzwoniłam 8.04-powiedziano że jeszcze nie zostało wysłane i ze Pani 12.04 wyśle. Czekałam do14.04 na listonosza nic nie przyszlo. Wieczorem 14.04 dzwoni do mnie kolezanka, ktora tam pracowala, ze akurat jest w miejscowosci w której mieszkam i ma dla mnie świadectwo. Akurat mnie wieczorem nie bylo w domu ( prosiłam wczesniej o wyslanie poczta i nikt mnie wczesniej nie powiadomil ze kolezanka dla mnie bedzie miala świadectwo). Powiedzialam zeby dnia 15.04 wyslano poczta tak jak wczesniej prosiłam. Nie wysłano. Okazało się, że świadectwo zostało wysłane dopiero 18.04p ocztą polską ( mają potwierdzenie w książce ) .Jest 27.04 świadectwa nie mam. Bylam na poczcie sprawdzic czy był do mnie list ( usyzkałam nr nadania ) Na poczcie powiedziano, ze niebylo do mnie lisu. Aby zarejestrowac sie w PUP musze miec oryginał świadectwa pracy ( otrzymalam kopie mailem ale w urzedzie nie przyjeli ). Mam prawo do zasiłku, tylko juz nie bedzie mi przysługiwał od razu tylko po 3 miesiacach. Zadzwoniłam do firmy i poprosiłąm aby wystawili mi duplikat świadectwa pracy. Jutro pojde z tym świadectwem pracy do PUP.
Prosze o pomoc. Co z tym zrobic? Przez takie długie czekanie straciłam prawo do otrzymania od razu zasiłku.

2 odpowiedzi prawników

Zagłosowali: aguniale, Joanna Woźny
Witam!
Pracodawca powinien wydać niezwłocznie (pojęcie niezwłocznie doprecyzowuje par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15.05.1996 Dz.U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.) świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie - w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli wydanie w tym terminie świadectwa pracy nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej za pośrednictwem poczty (listem poleconym) albo doręcza w inny sposób.

Jeśli wskutek niedopełnienia obowiązku terminowego wydania świadectwa pracy lub wydania wadliwego świadectwa pracy pracownik poniósł szkodę, to przysługuje mu wobec pracodawcy roszczenie o jej naprawienie. Szkoda może wynikać z niemożności podjęcia nowego zatrudnienia, przy czym musi istnieć związek przyczynowy między tymi zdarzeniami, w Pani przypadku taki zaistniał, ponieważ Pani nie mogła zarejestrować się w PUP. Ciężar udowodnienia powstania szkody oraz związku przyczynowego spoczywa na pracowniku.
Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłużej jednak niż 6 tygodni. Oblicza się je według zasad obowiązujących przy ustaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
A więc:), proszę złożyć stosowny pozew do sądu pracy i domagać się swoich praw:)
POWODZENIA!
Pozdrawiam E.M.
28.04.2010 08:41
1
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Sebastian P.
Witam

Zgodnie z treścią art. 97 par. 1 K.p. po rozwiązaniu istniejącego stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Prawidłowo powinno to nastąpić w ostatnim dniu jego pracy. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydania pracownikowi świadectwa pracy, wtedy powinien przesłać mu je do domu pocztą nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.

W razie braku świadectwa pracy pracownik powinien wystąpić do sądu pracy o wydanie mu świadectwa pracy oraz o zasądzenie odszkodowania w związku z nieotrzymaniem tego dokumentu. Zgodnie z treścią art. 99 par. 1 K.p. pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania mu w terminie świadectwa pracy.

W wyroku z dnia 10 listopada 1978 r. , I PRN 107/78 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że odszkodowanie z powodu nie wydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy nie mógł on uzyskać z tego powodu nowej pracy mimo podejmowanych w tym kierunku starań.

Niniejsze odszkodowanie na podst. art. 99 par. 2 K.p. przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy nie dłuższy jednak niż 6 tygodni . Co istotne, pracownik musi udowodnić związek pomiędzy brakiem świadectwa pracy a trudnościami ze znalezieniem zatrudnienia (np. brak możliwości zarejestrowania się w PUP). Powyższe wynika z przepisu art. 6 K.c. w powiązaniu z art. 300 K.p.: „ Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne”.

Z pozdrowieniem
W.K.
12.05.2010 00:58