Jkomornik zablokował mi konto w banku

Witam wziełaa dla rodziców kredyt w mbanku gdyz chora jest mama rata kredytu przewyzsza moje wynagrodzenie wiec nie spłacałam wynalazłam firme która pomaga osobom zadłuzonym zapłaciłam ale oni nic nie załatwili załatwił komornik ze mam zablokowane konto na które wpływa moje wynagrodzenie .Byłam u komornika pani sekretarka napisała protokół że dobrowolnie bede wpłacała na konto komornika kwote którą zadeklarowałam 150miesiecznie gdyż mam jeszcze 3 kredyty które spłacam iopłacam szkołe .Nie mogę zapłacickomornikowi gdyz zablokował mi konto i jestem bez środków do życia .Na koncie miałam odłozone troszku 4500 z pożyczki czy te pieniazki tez przejoł ko mornik.

2 odpowiedzi prawników

3
thomi14
Tomasz Lenz, Prawnik, Doradca Prawny LEXUM Consulting
Zagłosowali: Michał Zygadło, elka, Wanda Książek
Pani dylemat z zapłata komornikowi, rozwiązuje się sam przez fakt nie tyle blokady konta co jego formalnego zajęcia przez komornika a konkretnie zajecia środków istniejących i mogących na to konto wpłynąć w przyszłości. Zajęcie to jest jak najbardziej legalne i służy zabezpieczeniu kwoty wynikającej z zadłużenia objętego komorniczą egzekucją. Niestety ale wymieniona przez Panią kwota 4500 zł została zajęta na poczet egzekucji, zatem Pani zadłużenie powinno zostac o ta kwotę zmniejszone. Jeżeli komornik nie zajął tej kwoty oraz nie pomniejszył kwoty długu, prosze udać się do niego na rozmowę a wskrajnym wypadku, gdyby okazało się, że coś jest nie tak, polecam złożenie skargi na czynności komornika zgodnie z art.767 kodeksu postepowania cywilnego (przepis ten i następne reguluje procedurę złożenia przedmiotowej skargi oraz środki odwołąwcze w wypadku jej odzrzucenia). Dodatkowo, dla lepszej orientacji w tematyce uprawnień komornika w czasie egzekucji polecam lekturę ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz 882 z roku 1997, tekst jednolity).

Pozdrawiam

Tomasz Lenz
13.05.2010 07:23
0
carnavalll, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Art.890 KPC § 2. "Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczednościowy, zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat za wynagrodzenie za pracę ... oraz na zasądzone alimenty i renty alimentacyjne zasądzone tytułem odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenie za prace może nastąpić po złożeniu bankowi listy płac lub innego wiarogodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne- tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty. Bank wykonuje wypłat na alimenty i renty do rąk uprawnionego do tych świadczeń."

Prawo Bankowe
Art.54.1 1. "Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego."

Art. 833 § 6. Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że nie podlegają egzekucji: świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.
11.07.2010 11:35