Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Mam z mężem rozdzielność majątkową. Czy po mojej śmierci miaszkanie, które kupiłam ze swojego odrębnego majątku dziedziczy mój mąż wraz z moimi dziećmi z poprzedniego małżeństwa, czy tylko moje dzieci?

2 odpowiedzi prawników

1
Agnieszka Cz, Prawnik i ekonomista
Zagłosowali: Anna Rudek
Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami nie zmienia sposobu
dziedziczenia. A więc małżonek zachowa swoje prawo do odziedziczenia części domu wraz z pani dziećmi.
27.05.2010 14:44
0
Alexis, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Witam,

Jeżeli zależy Pani na tym, żeby dzieci odziedziczyły mieszkanie proszę spisać testament. Dla pewności najlepiej udać się do notariusza a dzieci poinformować, że w razie Pani śmierci istnieje taki dokument i wskazać miejsce gdzie został zdeponowany.

W razie braku testamentu małżonek dziedziczy wspólnie z dziećmi. Nie napisała Pani ile ma dzieci, jednak proszę pamiętać, że małżonek nie może otrzymać w dziedziczeniu ustawowym mniej niż 1\4 wartości spadku. Co oznacza, że jeżeli ma Pani więcej niż troje dzieci będą ona musiały podzielić między sobą tylko 3|4 wartości mieszkania (oczywiście każde z nich otrzyma taki sam ułamek). - źródło artykuł 931 par.1 KC.
Testament może Pani sporządzić również samodzielnie pisząc pismem odręcznym, że w razie Pani śmierci chce Pani aby mieszkanie otrzymały w całości tylko i wyłącznie Pani dzieci, wskazując je z imienia i nazwiska. Taki testament musi zostać koniecznie podpisany i powinien też zawierać datę sporządzenia. Jeżeli Pani wola ulegnie zmianie może Pani w każdej chwili odwołać cały testament lub jego część np. sporządzając nowy testament, który w całości wykluczy realizację starego. Proszę jednak pamiętać, że mąż zachowa jednak prawo do zachowku, czyli połowy udziału który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym lub jeżeli jest niezdolny do pracy 2|3 wartości tego udziału. - źródło Art. 991 KC. Jeżeli w chwili śmierci będzie Pani z mężem w separacji nie dziedziczy on na mocy ustawy, więc do spadku ustawowo będę powołane tylko dzieci. Podobnie sytuacja wygląda jeżeli przed śmiercią złoży Pani do sądu wniosek o separację lub rozwód z winy męża i żądanie to będzie uzasadnion - źródło Art. 940 KC. Nie wolno również zapominać o uprawnieniu małżonka ale także innych bliskich osób, które mieszkają ze spadkodawcą do chwili jego śmierci, że mają możliwość pozostania w mieszkaniu spadkodawcy w ciągu trzech miesięcy od jego śmierci i korzystania z urządzenia domowego. - źródło Art. 923 par. 1 KC
02.06.2010 15:21 • Edycja 02.06.2010 15:54