Czy należy mi się spadek po ojcu, który po śmierci mamy ożenił się ponownie i wykupili mieszkanie? Pierwsza umarła macocha a teraz ojciec

Mieszkanie jest wykupione na własność, są to bloki z wpisem do księgi wieczystej. Podobno mieszkanie miało być dla wnuczki macochy lecz nie wiadomo czy jest spisany testament.Proszę o poradę jakie wykonać pierwsze kroki,czy to się załatwia sądownie,jakie pisma i dokumenty są potrzebne i czy jest w ogóle sens? Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojego pytania i za odpowiedź.

Marcin

2 odpowiedzi prawników

6
Piotr Jurysta, Aplikant adwokacki
Zagłosowali: Agnieszka Chromicz, Michał - Twój Prawnik, Michał Zygadło, więcej
Jeżeli nie ma testamentu, to najprawdopodobniej będzie Pan dziedziczył majątek po zmarłym ojcu. Zgodnie z [b]art. 931 § 1 k.c.[/b], w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych [b]art. 931 § 2 k.c.[/b]

Z powyższego wynika, że w przypadku wcześniejszej śmierci żony po ojcu będzie dziedziczył Pan oraz inne dzieci Pańskiego taty.

W celu załatwienia sprawy spadkowej powinien Pan złożyć we właściwym sądzie [b]wniosek o stwierdzenie nabycia spadku[/b] po zmarłym ojcu. Jak stanowi art. 628 k.p.c. do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest [b]sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy[/b], a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi [b](art. 669 k.p.c.).[/b]

Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia [b](art. 670 k.p.c.).[/b]

Do wniosku o stwierdzenie spadku powinien Pan dołączyć m.in. odpis swojego aktu urodzenia, odpis aktu zgonu spadkodawcy, ewentualnie akty urodzenia innych osób mogących być spadkobiercami.
27.05.2010 23:39
0
Alexis, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.
Problem jest jeszcze jeden. Napisał Pan, że wykupili mieszkanie. Nie mamy informacji w jakich częściach stali się jego właścicielami. Jeżeli przyjmiemy, że każde z nich jest właścicielem mieszkania w 1|2 to z uwagi na fakt, że macocha zmarła pierwsza najpierw musimy rozważyć kto dziedziczy jej udział. Skoro miała wnuczkę, zakładam że w chwili śmierci żyły także jej dzieci i to one w zbiegu z Pańskim tatą będą dziedziczyły w częściach równych prawo do 1|2 wartości mieszkania. (Przy czym jeżeli macocha miała więcej niż troje dzieci Pańskiemu tacie i tak przypadałoby nie mniej niż prawo do 1|4 z połowy mieszkania). Natomiast jeżeli istniał testament w którym wolą macochy było przekazanie jej części wnuczce, Pański tata miał tylko prawo do zachowku, który wynosi połowe wartości udziału, który przypadłby mu w dziedziczeniu ustawowym. (O ile nie był z macochą w separacji lub macocha nie wniosła o separację lub rozwód z jego winy). Jednak jeżeli Pana tata zmarł nie korzystając z prawa do zachowku, to prawo przepadło ponieważ jak podejrzewam nie należy Pan do kręgu spadkobierców po żonie Pana taty.
Natomiast udział Pana taty w brau testamentu dziedziczą jego dzieci. Jeżeli jest Pan jedynym synem to o ile nie istnieje żaden testament będzie Pan jedynym spadkobiercą.
02.06.2010 16:09