Witam. Załączniki do pozwu o podwyższenie alimentów jako oryginał czy kopia /dotyczy np. decyzji o przyznaniu świadczenia rodzinnego/ ?

1 odpowiedź prawnika

2
Sebas, brak opisu
Zagłosowali: Wanda Książek, Ewa W.
Kopie. Na żądanie Sądu lub drugiej strony dopiero oryginały (jeszcze mi się nie zdarzyło żeby ktokolwiek żądał).

Podstawa: art. 128 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego:Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.
i
art 129 K.p.c. Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.

Z ostrożności procesowej proszę poświadczyć takie kopie za zgodność z oryginałem (formuła na dokumencie: poświadczam za zgodność z oryginałem i podpis wnoszącego pozew). Bo różnie sądy podchodzą do gołych kserówek.
01.06.2010 14:25