Mój partner za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i braku prawa jazdy dostał wyrok 3-ech lat kary pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Słyszałam że po tym okresie jest jeszcze jakieś 6 miesięcy na wymazanie z akt. Czy w momencie gdy minął już okres zawieszenia kar

1 odpowiedź prawnika

3
karol_bartosz
Karol Dworzecki, apl. radc. III rok
Zagłosowali: Prawo karne i rodzinne, Alexis, Wanda Książek
TAK, jest 6 miesiecy na "wymazanie z akt", mowi o tym art. 76 kodeksu karnego:

§ 1 Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby - w tym wypadku po 3 latach

§ 2. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5 - jeśli Pani partner został również ukarany np. grzywną to zatarcie nie nastąpi dopóki grzywna nie zostanie zapłacona/darowana/przedawniona
01.06.2010 15:53