Mam pytanie kiedy uplywa termin zlozenia apelacji jezeli doręczono stronie skarżącej wyrok z uzasadnieniem 28 maja? Z tego co spr soboty nie licza sie jako dni wolne od pracy jedynie niedziele czy w takim razie termin zlozenia uplynie po 2 tygodniach czyli bedzie to 14 czerwca

2 odpowiedzi prawników

4
Belphegor
Belphegor, brak opisu
Zagłosowali: carnavalll, Michał Zygadło, ela, więcej
Jeśli odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony 28 maja 2010 r., wówczas ostatnim dniem na złożenie apelacji jest [b] 11 czerwca 2010 r.[/b]. Liczy się oczywiście złożenie apelacji bezpośrednio w biurze podawczym, względnie nadaniu u operatora publicznego - poczta polska - listownie.

Przy liczeniu terminów nie chodzi o to, że w czasie biegu terminu był jakiś dzień wolny. Kwestia ta dotyczy ostatniego dnia możliwego dokonania czynności. Gdyby przypadał on na dzień wolny od pracy, wówczas czynność mogłaby być dokonana dnia następnego. Jeśli niedziela lub święto wypada w trakcie terminu, w żaden sposób nie wpływa to na możliwość złożenia pisma w następnym dniu, z zachowaniem terminu.
06.06.2010 00:37
1
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: carnavalll
Witam

Zgodnie przepisem art. 369 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Nie są to dni robocze, tylko kolejne dni kalendarzowe. Przekroczenie terminu wniesienia apelacji (np. spóżnienie się o jeden dzień) powoduje jej odrzucenie. Nie jest ona wtedy rozpoznawana.

Z pozdrowieniem
W.K.
06.06.2010 01:13