Mam takie pytanie jak już mam prawomocny wyrok i nakaz zapłaty, lecz dalej pracodawca zwleka z wypłata należności to co ja mam dalej zrobić? Wiem że muszę udać się do komornika a jak go mam wybrać? Czy coś mnie to będzie kosztowało? Dziękuję za odpowiedź

1 odpowiedź prawnika

Zagłosowali: Wanda Książek
Po uzyskaniu wyroku z z klauzula wykonalności (jeżeli było to postępowanie nakazów to już prawomocny wyrok jest zaopatrzony w klauzulę wykonalności), należny złożyć wniosek do komornika sądowego w raz z oryginałem odpisu nakazu zapłaty. Komornika wybrać można dowolnie.
Wraz z wnioskiem należy wnieść zaliczkę na koszty postępowania egzekucyjnego i ewentualnie opłatę za poszukiwanie majątku. opłaty te są ostatecznie ściągane od dłużnika (ale tylko w przypadku skutecznej egzekucji).

wniosek powinie wyglądać mniej więcej tak:

Warszawa, dnia ___ lipca 2010 r.Do komornika ___
przy Sądzie Rejonowym w Warszawie
Wierzyciel:___________, zam. w Wa-wie przy
Al. _______________________,
Dłużnik: ____________________. z siedzibą w
________ przy ul. ___________.

Wartość egzekwowanego roszczenia: ________.

Wniosek o wszczęcie egzekucji


W imieniu własnym, wnoszę:
1. o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi _____________ w _________ na podstawie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym wydanego przez Sąd _____________ w __________ z dnia ___________ 2010 r. w sprawie Sygnatura akt _____________
jednocześnie wnoszę:
2. o skierowanie egzekucji do rachunku bankowego dłużnika w Banku ______________________________
oraz
3. o ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego, oraz obciążenie tymi kosztami dłużnika.Załączniki:
1. odpis wniosku,
2. odpis nakazu zapłaty w sprawie sygn akt ___________
3. potwierdzenie wniesienia opłatyPs. zgodnie z art 53a stawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji w związku z art 797 kodeksu postępowania cywilnego opłata stała 77,35 zł

oraz zaliczki na wydatki na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 142,65 zł
23.07.2010 13:02