Mam umowę na czas określony od 04maja2010 do31pazdziernika jestem obecnie w 4 miesiacu ciazy czy moge isc na zwolnienie bez zadnych konsekwencji czy musze przepracowac 3 miesiace

1 odpowiedź prawnika

2
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: MK, Kamila Dudek
Dzień dobry

Na podstawie art. 177 par. 3 K.p. Pani umowa o pracę zostanie przedłużona z mocy prawa do dnia porodu. W dalszym ciągu będzie to ta sama umowa o pracę. Należy w tym celu przedłożyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży (art. 185 par. 1 K.p.).
Może je wystawić lekarz ginekolog lub lekarz rodzinny.

W celu skorzystania ze zwolnienia lekarskiego nie musi Pani żadnego okresu przepracowywać. Okres wypłaty zasiłku chorobowego w przypadku choroby występującej w czasie ciąży wynosi 270 dni.

Z chwilą dostarczenia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o ciąży zostaje Pani objęta ochroną prawną przed zwolnieniem z pracy . Stanowi o tym art. 177 par. 1 K.p. Ustawodawca podaje w nim, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Wyjątek stanowi jej zwolnienie dyscyplinarne za zgodą zakładowej organizacji związkowej, oraz upadłość lub likwidacja pracodawcy.

Z chwilą dostarczenia zaświadczenia o stanie ciąży pracodawca ma obowiązek:
1) zmienić Pani rozkład czasu pracy;
2) nie zatrudniać Pani w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej;
3) przenieść Panią do innej pracy;
4) zwalniać Panią z pracy w celu zrobienia zaleconych badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one przeprowadzone poza godzinami pracy (zwolnienie płatne).

Pani umowa o pracę rozwiąże się z dniem porodu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zasiłkowej tj. Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.) przysługuje Pani zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS.

W świetle art. 29 ust. 5 niniejszej ustawy zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego , okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Zobaczmy przepisy.

Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art. 180 par. 1 pkt 1 K.p.). Jeżeli poród będzie podwójny, wówczas urlop macierzyński wynosi 31 tygodni. Kwestia dodatkowego urlopu macierzyńskiego znajduje się w art. 182(1) K.p. Z treści par. 1 niniejszego art. wynika, że w 2010 i w 2011 r. jego wymiar wynosi do dwóch tygodni przy porodzie pojedynczym, a do 3 tygodni przy urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie. Udzielany on jest na wniosek pracownicy bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego.

Pozdrawiam
W.K.
28.06.2010 19:49 • Edycja 28.06.2010 19:52