Jak napisac wniosek do sadu o wydanie odpisu wyroku sadu

1 odpowiedź prawnika

2
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: dorotakoss1, Wanda Książek
.........................., dnia.............................


Do
Sądu Okręgowego/Rejonowego
W.....................................
Wydział .............................
Powódka: imię i nazwisko
Pozwany: imię i nazwisko
Sygn.akt
...................................( z wezwania, zawiadomienia, np: IC 12345/09)

Wniosek
W imieniu własnym wnoszę o:
1.Sporządzenie odpisu wyroku Sądu ...........................w ........................z dnia .......................w sprawie ..........................................
2.Przesłanie odpisu na mój adres.

.......................................
podpis

znaki opłaty sądowej- ......,00 zł
uwaga! Opłata sądowa wynosi 6,00zł za jedna stronę wyroku
08.07.2010 16:38