Jak wymeldować kogoś z mieszkania?

Mieszkałam z synem i jego konkubiną, 6 miesięcy temu wyprowadzili się z mieszkania.Jednak syn był u mnie zameldowany , nie podał mi obecnego adresu zamieszkania i nie mogę go wymeldować. Rości sobie prawa do mieszkania które należy do mnie.Proszę o pomoc

1 odpowiedź prawnika

3
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Anna Rudek, annakm, Wanda Książek
Witam
Powinna Pani złożyć w urzędzie miasta( gminy) wniosek o wymeldowanie z urzędu. Należy wskazać, że: syn wyprowadził się, kiedy, nie mieszka już w tym miejscu, nie wie Pani gdzie obecnie przebywa, w mieszkaniu nie ma żadnych jego rzeczy które świadczyłyby o tym, że ma zamiar tutaj mieszkać i Pani mieszkanie stanowi jego centrum życiowe. Dobrze byłoby wskazać na dowody: zeznania sąsiadów, zeznania pani, zeznania innych osób z Panią zamieszkujących, wniosek o kontrolę meldunkowa.
Musi Pani wykazać, że: syn nie ma zamiaru przebywać pod obecnym adresem zameldowania, syn nie przebywa( nie ma jego rzeczy, nie odbiera korespondencji albo brak jest korespondencji do niego. Nazywa się to ANIMUS- wola zamieszkiwania, oraz CORPUS- fizyczne oznaki zamieszkiwania lub zamiaru zamieszkiwania.
Stosownie do ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) Art. 15. 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. 2. Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. (…).
Roszczenia syna do mieszkania nie mają wpływu na zameldowanie lub wymeldowanie. Są to kwestie nie związane obecnie ze sobą. Zameldowanie jest tylko potwierdzeniem, że dana osoba przebywa i ma zamiar przebywać pod danym adresem, że stanowi on centrum jej życia i z nim wiąże swoje plany.
09.07.2010 11:06