Jak wygląda egzekucja z mieszkania przez komornika osobę zameldowana ale właściciel mieszkania (ojciec) chce sprzedać mieszkanie...?

1 odpowiedź prawnika

1
Stanisław Dek, Adwokat
Zagłosowali: Wanda Książek
Sam fakt meldunku, nie oznacza, że osoba zameldowana posiada prawo do własności lokalu ( bądź współwłasności ). Komornik nie może zająć mieszkania, jeśli nie należy ono dłużnika.

Żeby kwestia własności mieszkania była jasna, do kancelarii komorniczej należy dostarczyć odpis z księgi wieczystej mieszkania, bądź odpis dokumentu potwierdzającego nabycie własności mieszkania ( akt notarialny, postanowienie sądowe)

Komornik może zająć pewne rzeczy ruchome znajdujące się w mieszkaniu o ile są one własnością dłużnika. Ograniczenia w tek kwestii reguluje :

Art. 829 KPC. Nie podlegają egzekucji:
1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

Jeśli pomimo wykazania, że dłużnik nie jest właścicielem /współwłaścicielem mieszkania komornik będzie prowadził z niego egzekucję, można złożyć skargę na komornika do Sądu Rejonowego.
16.07.2010 15:40