Czy mogę ograniczyć władzę rodzicielską ojcu dzieci.

Mam troje dzieci w wieku 11,15 i 17 .Z ojcem dzieci żyje w związku nieformalnym.Ojciec dzieci jest alkoholikiem ,czego powodem w domu są częste awantury, od dłuższego czasu nie pracuje i nie łoży na dzieci .Mieszkamy razem.Mając parę groszy zawsze znajdzie wymówkę do picia,jak nie pije to bierze psychotropy i śpi cały dzień.To ciągnie się dosyć długo wcześniej wzywałam policję na interwencję,ale nigdy nie miałam siły aby to dalej zakończyć.
Dzieci nie mają normalnych warunków w domu.Jak się uczą ,a zabraknie mu tytoniu wysyła dzieci do swojej matki po tytoń itp. Ja pracuję i dojeżdżam do pracy ponad 1-godz.
W lipcu miałam wyjechać do pracy za granicę chciałam zarobić trochę na spłatę długów .Dzieci nie chciały zostać pod jego opieką ,prosiłam go o podpisanie zgody aby pod moją nieobecność podpisał zgodę na opiekę nad dziećmi mojej mamie.Nie zgodził się.

1 odpowiedź prawnika

3
Stanisław Dek, Adwokat
Zagłosowali: Artur Kawka, megan, Wanda Książek
W Pani sytuacji można zwrócić się do Sądu w trybie art 107 krio o ograniczenie, bądź pozbawienie praw rodzicielskich ojca dzieci.

W treści uzasadnienia wniosku, powinna Pani podać wszystkie okoliczności które mogą przekonać Sad o potrzebie zmiany wykonywania władzy rodzicielskiej, a wiec tryb życia ojca dzieci, jego problemy z nałogami, urządzanie i wszczynanie awantur, niealimentację.

W szczególności proszę skupić się na kwestii szkodliwości działania ojca na dzieci - uniemożliwianie nauki, rozpraszanie.

Może Pani wskazać, że potrzeba ograniczenia władzy wynika wprost z tego, że wyjeżdża Pani za granicę i chce zostawić dzieci z babcią, bo ojciec jest kompletnie nieodpowiedzialny. Wyjazd do pracy jest związany ściśle z faktem, że ojciec dzieci nie łoży na nie i nie ma Pani środków na utrzymanie rodziny.

Warto przedstawić Sądowi ojca dzieci - takiego jakim jest, stąd też jeśli np. prowadzona "niebieska karta" na policji, bądź interwencje policyjne były odnotowywane to można się na nie powołać.
19.07.2010 10:13