Termin sporządzenia protokołu powypadkowego jest 14dni. Jak to rozumieć tj. 14 dni roboczych czy kalendarzowych. Proszę o odpowiedź.

2 odpowiedzi prawników

4
Orgrim
Michał Świąder, aplikant adwokacki
Zagłosowali: Stanisław Dek, Ted, Tomasz Lenz, więcej
Protokół należy sporządzić w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji o wypadku. Nie jest wykluczone, że ze względu na konieczność przeprowadzenia licznych badań i analiz, wysłuchania wielu świadków wypadku albo niemożności wysłuchania pokrzywdzonego, nie uda się protokołu przygotować w tym terminie. Wówczas przyczyny uchybienia terminowi ujmuje się w treści protokołu. Zatwierdzony przez pracodawcę protokół należy doręczyć pracownikowi lub członkom jego rodziny. Pracodawca ma obowiązek przechowania protokołu przez 10 lat. Jednocześnie na podstawie protokołu dokonuje się adnotacji w rejestrze wypadków przy pracy, prowadzonym przez pracodawcę.

Sposób obliczania terminu został uregulowany w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 111 par. 1 kc termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Zatem przez wspomniane 14 dni nalezy rozumieć 14 dni kalendarzowych bez uwzględnienia dni ustawowo wolnych od pracy.
29.07.2010 17:00
3
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Stanisław Dek, Ted, Tomasz Lenz
Witam

W treści par. 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 105, poz. 870) ustawodawca podaje, że po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

Termin 14 dni od daty zgłoszenia wypadku dotyczy dni kalendarzowych a nie roboczych.

Z informacji podanej na:

http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id;=402 wynika, że : "Protokół powypadkowy jest udostępniany również poszkodowanemu w celu zapoznania się z jego treścią. Poszkodowany, jeżeli nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może wnieść uwagi i zastrzeżenia".

Z pozdrowieniem
W.K.
29.07.2010 17:14 • Edycja 29.07.2010 17:27