Dział spadku ze spłatą.

Ponad 20 lat temu zmarła moja matka. Pozostawiła po sobie niewielkie gospodarstwo rolne 3ha i dom ok 70m2 wraz z budynkami gospodarczymi. W tym domu od śmierci matki mieszkam wraz z siostrą i bratem. Ja wraz z bratem przez ponad 20 lat pracowaliśmy w tym gospodarstwie i częściowo wyremontowaliśmy dom. Płaciliśmy wszelkie rachunki, podatki itd. Siostra wraz z mężem nic nie robili jedynie płacili nam niewielkie pieniądze raz na 2mce za wodę i prąd. Zajmują jeden mały pokój z dziećmi i wnuczką od 20 lat i im to nie przeszkadza. Nigdy nie pracowała choć jest zdrową osobą(nie jest niezdolna do pracy) Na propozycje spłaty, kupno jakiegoś innego małego domu nie chce się zgodzić.
Wraz z bratem chcemy uregulować sprawy spadkowe i wystąpić do sądu z wnioskiem o dział spadku ze spłatą dla siostry. Wspólne mieszkanie jest już niemożliwe. Pijany mąż siostry awanturuję się grozi itd. Nie było sprawy o nabycie spadku. Może to być jeden wniosek wraz z wnioskiem o dział spadku?
Jaka jest szansa, że sąd pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek?
Siostra ma gorszą sytuacje materialną, a ja jestem właścicielem innej nieruchomości w tej miejscowości jednak tam nie mieszkam(brak podwórka, centrum miasta)

1 odpowiedź prawnika

2
Orgrim
Michał Świąder, aplikant adwokacki
Zagłosowali: Wanda Książek, agataa899
Dzień dobry

Nie jest warunkiem koniecznym wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku przed wnioskiem o dział spadku. Wystarczy jeżeli złożą państwo jedynie wniosek o przeprowadzenie działu spadku po zmarłej Mamie. Wówczas zgodnie z dyspozycją art. 681 k.p.c. sąd właściwy do rozpoznania sprawy o dział stwierdza nabycie spadku, stosując wprost przepisy rozdziału 8 k.p.c. Stwierdzenie nabycia spadku podejmowane w toku postępowania działowego następuje w formie oddzielnego postanowienia, które - jako orzeczenie co do istoty sprawy - podlega osobnemu zaskarżeniu w drodze apelacji i skargi kasacyjnej. Przed uprawomocnieniem się tego postanowienia dokonanie działu jest niedopuszczalne.

W Państwa sprawie należy ponadto zaznaczyć, że ze względu na otwarcie spadku przed dniem 14 lutego 2001 roku znajdą w niej zastosowanie odrębności związane ze szczególnym uregulowaniem kwestii dziedziczenia gospodarstwa rolnego.
09.08.2010 14:33