Kto jest legitymowany biernie w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym? Jak wygląda sprawa kosztów?

Kazus: pan A sprzedał panu B dom, pan B po kilku latach sprzedał ten dom panu C. Po zakupieniu nieruchomości pan B nie dokonał wpisu do księgi wieczystej i jako właściciel wciąż figuruje pan A. W związku z tym pan C chciałby uzgodnienia treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym. Zgodnie z art. 10 uKWiH pan C ma roszczenie o uzgodnienie tr. ks. wiecz. - jest to postępowanie procesowe. Zgodnie z orzeczeniem SN legitymowanym czynnie jest osoba uprawniona do dokonania wpisu. Kto jest legitymowany biernie? Wydaje się że osoba figurująca w KW jako właściciel. Dobrze myślę?

Jeśli tak to idziemy dalej. Koszt wniesienia pozwu to 5% wartości przedmiotu sporu (w przypadku nieruchomości kupa forsy). Ustawa o kosztach nie przewiduje opłaty stałej w tym powództwie. Powód uiszcza opłatę, i sprawę wygrywa. Pan A nie rości żadnych pretensji co to własności - nie jest właścicielem, pan B zapłacił cene, wszystko było ok. I co teraz? Przegrywający A, który w żaden sposób nie jest winien błędnego wpisu w KW, ponosi koszty procesu? :|

1 odpowiedź prawnika

2
Legista
Bogusław Nowakowski, radca prawny,
Zagłosowali: Jacek Jaruchowski, Tomasz Lenz
W tej sytuacji absurdem jest korzystanie z art. 10 UKWiH. O wiele lepszym wyjściem jest złożenie wniosku o wpis prawa własności z załączonymi aktami notarialnymi kolejnych nabyć nieruchomości. Nie widzę tutaj sensu w występowaniu z powództwem.
Dobrym wyjściem jest wniosek o zwolnienie od kosztów- chociaż częściowe- i w końcowym efekcie sąd może odstąpić od obciążania stron kosztami.
Jeżeli już to pozwałbym pana A i B, a kosztów zażądałbym od Pana B z jednoczesnym wnioskiem o zwolnienie.
Z drugiej strony Pan C kupując wiedział, że Pan B nie jest wpisany do księgi. Na jakiej więc podstawie stwierdzono, że pan B jest właścicielem domu? Dajcie mi namiary na notariusza, który sporządził taka umowę. Skoro C zdecydował się w takiej sytuacji kupić to może tylko sobie w brodę pluć.
12.08.2010 22:16