Czy rodzice mogą cofnąc darowiznę na rzecz siostry?

Witam,w kwietniu tego roku moi rodzice zapisali mnie i mojemu mężowi działkę wraz z zabudowaniami gospodarczymi zastrzegając sobie tylko prawo korzystania z obejscia i dożywotnie zamieszkanie oraz opieke jest to potwierdzone aktem notarialnym jako umowa darowizny.Mam jeszcze siostrę,która zżekla się wszystkieko jednak nie posiadamy żadnego pisma jakie by potwierdzało,że tak faktycznie jest.Od jakiegoś czsu mamy z mężem obawy,że zaczyna ona manipulowac moimi rodzicami na naszą niekorzyśc.Dom,w którym mieszkamy posiada jeszcze dużą dobudówkę i nadbudówkę,którą z mężem wykanczamy i chcielibyśmy sie tam za jakis czas przeprowadzic natomiast w starej czesci mają zamieszkiwac moi rodzice dożywotnio.Czy jest możliwośc prawna zeby ta starą częsc domu oraz częsc obejscia moi rodzice mogli zapisac siostrze mimo,że jest zrobiona już umowa darowizny na mnie i mojego męża?Podobno darowizne mozna cofnąc,bardzo sie tego obawiamy ponieważ utopiliśmy już mase pieniedzy na rozbudowe tego domu.

2 odpowiedzi prawników

2
Arthem
Artur Kawka, student EWSPA
Zagłosowali: Maciej Furtas, Wanda Książek
Jest mozliwosc odwolania darowizny ( art. 898 § 1 kodeksu cywilnego), w praktyce jest to bardzo trudne. Jeśli nie dochodzi do wrogich działań wymierzonych w darczyńcę lub osoby mu najbliższe, które niemal wyczerpują znamiona czynu karalnego - to są niewielkie szanse na wykazanie rażącej niewdzięczności i skuteczne odwołanie darowizny. Może tu chodzić o przestępstwo (nie musi być stwierdzone orzeczeniem sądu) albo ciężkie naruszenie obowiązków rodzinnych wobec darczyńcy, a nawet jego najbliższych np. obdarowany okradł darczyńcę, wyrzucił go z domu, znieważył jego żonę itp. Niewdzięczność musi być przez obdarowanego zawiniona.
Od chwili gdy obdarowany dopuścił się czynu, który rodzi po stronie darczyńcy uprawnienie do odwołania darowizny ponosi on odpowiedzialność jak bezpodstawnie wzbogacony, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Oznacza to, że musi wydać przedmiot darowizny w naturze, a jeśli nie jest to możliwe, to zwrócić jego wartość niezależnie od tego, czy jest jeszcze wzbogacony.

darowizny nie można odwołać, gdy:
czyni ona zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego;
upłyną rok od chwili dowiedzenia się o niewdzięczności obdarowanego;
darczyńca obdarowanemu przebaczył.


Jezeli chodzi o darowizne i prawo do zachowku.... jest taka mozliwosc ze Pani Siostra bedzie mogla ubiegac sie o wyplacenie naleznych pieniedzy ( wynikajacych z prawa do zachowku) po smierci Rodzicow. Prawo to bedzie wynikalo z przekazania w akcie darowizny nieruchomosci.
15.08.2010 15:55
0
GR, brak opisu
Nikt jeszcze nie zagłosował.

Zgodnie z treścią art. 898 § 1 Kodeksu
cywilnego możliwe jest odwołanie przez darczyńcę darowizny wykonanej już
na rzecz obdarowanego. Przepisy ograniczają jednak taką możliwość
wyłącznie do sytuacji, w której obdarowany dopuścił się względem
darczyńcy „rażącej niewdzięczności”. Wobec powyższego niezbędnym jest
ustalenie w pierwszej kolejności czym jest owa „rażąca niewdzięczność”,
kiedy zachodzi, a kiedy zachowanie obdarowanego nie może być za nią
poczytane.


Przepisy dopuszczające możliwość
odwołania wykonanej już darowizny nie definiują jednoznacznie przesłanki
rażącej niewdzięczności. Zasadniczo ocena, co należy przez nią rozumieć
należeć więc będzie do sądu, przed którym darczyńca powinien wykazać,
że do rażącej niewdzięczności rzeczywiście doszło. Na bazie istniejącego
orzecznictwa stwierdzić można, iż niewdzięcznym będzie nacechowane złą
wolą zachowanie niewłaściwe wobec darczyńcy, prowadzące do wyrządzenia
mu krzywdy lub szkody majątkowej. Rozumieć przez to należy takie
zachowanie (działanie bądź zaniechanie) obdarowanego, które narusza
przyjęte w społeczeństwie normy moralne lub obyczajowe oraz skierowane
jest przeciwko darczyńcy świadomie i z zamiarem nieprzyjaznym.
Wymienione cechy posiadać będą z pewnością przewinienia takie jak
wymierzone w darczyńcę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, czci,
godności osobistej, a w końcu także przeciwko mieniu darczyńcy. Rażąca
niewdzięczność polegać może także na zaniechaniu działań obdarowanego
względem darczyńcy w sytuacji, gdy bliska więź pokrewieństwa wymagałaby
podjęcia działań zmierzających do zapewnienia darczyńcy pomocy.
Przyjmuje się także możliwość odwołania darowizny wtedy, gdy działanie
obdarowanego, choć skierowane bezpośrednio przeciwko osobie bliskiej
darczyńcy, dotyka samego darczyńcy w sposób usprawiedliwiający ocenę
takie działania jako rażącej niewdzięczności.


W każdym jednak przypadku kluczowe
znaczenie mieć będą motywy, jakimi kierował się obdarowany w swoim
działaniu. Nie będą bowiem stanowiły rażącej niewdzięczności krzywdy
wyrządzone darczyńcy, w sposób niezamierzony, popełnione w stanie
wzburzenia, zwłaszcza gdy do wywołania takiego stanu przyczynił się sam
darczyńca. Nie jest także możliwe odwołanie darowizny z powodów tak
błahych, jak sprzeczki (również rodzinne) i drobne konflikty, choćby w
ich wyniku doszło względem darczyńcy do drobnych czynów umyślnych.
Wskazać także należy, iż nie uzasadnia odwołania darowizny odmowa
obdarowanego udzielenia pomocy darczyńcy w pracach domowych czy
jakichkolwiek czynnościach, do których zobowiązany jest sam darczyńca.
Obdarowany nie ma bowiem obowiązku świadczenia pracy na rzecz darczyńcy.


Warto również nadmienić, iż odwołanie
darowizny z powodu niewdzięczności możliwe jest także po śmierci samego
darczyńcy. Zgodnie bowiem z treścią art. 899 § 2 Kodeksu cywilnego,
jeżeli darczyńca w chwili śmierci uprawniony był do odwołania darowizny
bądź jeżeli został przez obdarowanego umyślnie pozbawiony życia lub
narażony na rozstrój zdrowia prowadzący do śmierci, to jego
spadkobiercom przysługuje możliwość odwołania darowizny z powodu
niewdzięczności.


W żadnym jednak wypadku, na co wskazuje
art. 899 § 3 Kodeksu cywilnego, „nie jest możliwe odwołanie darowizny po
upływie roku od dnia, w którym uprawniony dowiedział się
niewdzięczności obdarowanego”. Zasadą jest także, że „darowizna nie może
być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanego
przebaczył”, a przebaczenie jest skuteczne.

11.12.2012 19:25