Witam. Czy wystawia się świadectwo pracy przy przeniesieniu pracownika do innej jednostki organizacyjnej w innej miejscowości i czy przesyła się do tej jednostki akta osobowe?

1 odpowiedź prawnika

1
wanda50plus
Wanda Książek, www.prawnik-online.eu
Zagłosowali: Sebastian P.
Witam

Świadectwo pracy wystawiane jest w związku z rozwiązaniem umowy o pracę lub jej wygaśnięciem (art. 97 par. 1 zd. 1 K.p.). Odnosi się to do zatrudnienia na umowę o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę.

Przeniesienie pracownika do filii zakładu w innej miejscowości nie stanowi rozwiązania z nim umowy o pracę. W dalszym ciągu stosunek pracy jest realizowany. Akta osobowe pracownika pozostają w zakładzie macierzystym.

Z pozdrowieniem
W.K.
19.08.2010 16:14 • Edycja 19.08.2010 16:14