Komornika zjał mi wynagrodzenie oraz rachunek bankowy z z akazem wypłat z tego rachunku .czy jak zmienie bank i rachunek to zakład pracy ma obowiazek powiadomic komornika .praktycznie zostałam bez srodków do zycia,napisałam pismo do komornika z prosba o odblokowanie .odp.brak

1 odpowiedź prawnika

2
Mizy
Michał Zygadło, Radca prawny
Zagłosowali: Stanisław Dek, Wanda Książek
Witam

Zmienić bank Pani może, ale na dłuższą metę nie zda to roli, gdyż komornik wyśle zajęcie do innych banków. Jeśli ma Pani zajęte wynagrodzenie to najlepiej zmienić sposób jego wypłacania. Nie na rachunek, a gotówką do rąk własnych. Wynagrodzenie w kwocie najniższego wynagrodzenia jest wolne od potrąceń, ale gdy wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy, przestaje być wynagrodzeniem i staje się środkami pieniężnymi. Środki na rachunku są zajmowane w pełnej wysokości.

Natomiast w Prawie Bankowym jest Art. 54. 1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku. http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2002/72/665/
24.08.2010 19:52 • Edycja 24.08.2010 20:04